Psicologia Clínica

La Psicologia Clínica i la Psicologia de la Salut són dues disciplines de l'àmbit aplicat de la Psicologia. La Psicologia Clínica s'encarrega de l'avaluació, diagnòstic, tractament i prevenció dels problemes que afecten la salut mental i a la conducta adaptativa de l'ésser humà i que poden generar malestar subjectiu i patiment emocional. Actualment, es comencen a considerar diferents especialitats dins de la mateixa, a destacar la psicologia clínica de l'adult, la psicologia clínica infanto-juvenil, la neuropsicologia clínica, la psicogeriatria o la sexologia, entre d'altres. La Psicologia de la Salut és una disciplina que pretén avaluar, diagnosticar, tractar i prevenir el malestar psicològic derivat de les malalties mèdiques o físiques. Així, els psicòlegs de la salut tracten de promoure comportaments i estils de vida més saludables que ajudin els pacients a promoure comportaments i estils de vida més adaptatius davant certes malalties mèdiques, com ara el dolor, la diabetis, malalties cardiovasculars o el càncer... El psicòleg clínic i de la salut està format amb un rigorós entrenament en àrees clíniques i de la salut, i ha de conèixer i saber aplicar les tècniques d'intervenció que configuren l'anomenada psicoteràpia i neuropsicoteràpia.

Des del 2013 és imprescindible el requisit  del títol o acreditació de Psicòleg General Sanitari o Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica  per a l'exercici professional del psicòleg en l'àmbit de la salut dins de la legalitat vigent. Tot l'equip que configura el Servei de Psicologia Mèdica de CGO-Psicologia posseeix aquest tipus de títol o acreditació. Addicionalment, amb la pretensió d'adequar a les necessitats actuals de la Psicologia Clínica i de la Salut, l'equip es configura per diferents especialistes.

La Psicologia Clínica i de la Salut té diverses orientacions o escoles terapèutiques o de psicoteràpia. El tractament psicològic implica intervencions clíniques sobre les persones amb l'objectiu d'entendre, alleujar i resoldre trastorns psicològics: emocionals, problemes de comportament, preocupacions personals i altres. És summament reconegut, en la literatura científica, que la teràpia que ha mostrat major evidència d'eficàcia terapèutica és l'anomenada Tècniques d'Intervenció Cognitiu-Conductual. No obstant això, la Psicologia Clínica i de la Salut mostra una ràpida i creixent evolució que es reflecteix en les noves tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció. En aquest sentit, els professionals de l'equip del Servei de Psicologia Mèdica CGO-Psicologia estan en contínua formació utilitzant els recursos més recents d'avaluació i intervenció psicològica. En relació al tractament, remarcar que aquests professionals s'emmarquen en un posicionament terapèutic eclèctic o mixt dins de les Tècniques Cognitiu-Conductuals, és a dir, escollir la tècnica psicològica que més s'adeqüi a les necessitats del pacient, i incorporen les denominades teràpies de tercera generació tals com el Mindfulness, la Psicoteràpia Breu, la Programació Neurolingüística (PNL), la Teràpia d'Acceptació i Compromís (ACT), la Teràpia Dialèctica Conductual (TDC) entre d'altres.

Els professionals que configuren l'equip del Servei de Psicologia Mèdica de CGO-Psicologia poden acreditar una experiència professional de més de 20 anys en el psicodiagnòstic i tractament dels trastorns mentals de la infància i adolescència, en els problemes de salut, en l'àmbit de la neuropsicologia infantil i d'adults, i en la psicologia forense. La innovació, la formació continuada i alta qualificació del seus membres, acreditats fins i tot amb el Certificat Europeu (EuroPsy) i essent docents universitaris i de diversos Màsters d'Especialització, els converteix en una consulta pionera a Mataró i de la Comarca del Maresme en l'àmbit de la Psicologia clínica i de la Salut en adults, nens i adolescents.