Psicologia Clínica

PSICOLOGIA D'ADULTS

UNITAT DE PSICOLOGIA CLÍNICA D'ADULTS

Moltes persones all llarg de la seva vida poden patir, per diferents motius o causes (etiologies), alteracions de l’humor que es defineixen per un estat d’ànim trist, pèrdua de l’interès o de la sensació de plaer (estat que anomenem depressiu), o un estat d’ànim persistentment d’eufòria elevada, expansiu o irritable (estat que anomenem maníac). (llegir més...)

UNITAT DE PSICOLOGIA DE LA SALUT

Atén i tracta a les persones afectades per una malaltia física i la seva família a nivell psicològic. Malalties com la diabetis ,els trastorns cardiovasculars ,l’asma crònica, qualsevol tipus de càncer, la fibromiàlgia, el dolor crònic ,l’esclerosi múltiple ,la infecció pel virus d’immunodeficiència humana, la síndrome de l’intestí irritable ,la psicodermatosis, i moltes més són causes clares de inestabilitat emocional  en la persona. (llegir més...)

UNITAT DE PSICOONCOLOGIA

Rebre un diagnòstic de càncer i sotmetre’s paral·lelament als diferents tractaments per afrontar  aquesta malaltia suposa combatre una sèrie de situacions estressants que, en moltes ocasions, poden desbordar al pacient i a la seva família. L’objectiu essencial de la intervenció psicològica serà aconseguir una millora en la qualitat de vida de la persona afectada i la seva família. (llegir més...)

UNITAT DEL DOL

El dol, psicològicament, és defineix com la reacció emocional davant una pèrdua. Encara que normalment parlem del dol en el context de la mort d’una persona estimada, es interessant senyalar que podem observar reaccions emocionals similars en pèrdues d’altre tipus: separació, pèrdua de feina, trasllat de ciutat.. (llegir més...)

UNITAT DE SEXOLOGIA

La sexualitat és el conjunt de conductes que tenen que veure amb la satisfacció del desig sexual, amb l’obtenció de plaer i la funció de reproducció. Tot lligat, en moltes ocasions, en l’expressió emocional afectiva més intima entre dues persones que són les relacions sexuals.  Les disfuncions sexuals es caracteritzen per la dificultat de poder gaudir plenament de la vida sexual . En l’acte sexual podem parlar de quatre fases:  desig, excitació, orgasme i resolució(llegir més...)

UNITAT DE TERÀPIA DE PARELLA

Entenem com a relació de parella aquella relació entre dues persones procedents de famílies diferents que decideixen vincular-se emocional i afectivament per compartir un projecte en comú de futur , donant-se suport i oferint-se mútuament en un espai propi però relacionant-se amb el seu entorn. Els quatre pilars de la relació de parella són: l'escala de valors, la compatibilitat de caràcters, els projectes en comú i la sexualitat i l’objectiu serà l’estabilitat emocional en la convivència obtenint benestar. (llegir més...)

UNITAT DE CONDUCTES ADDICTIVES

Aquests comportaments, per si mateixos, no són pas greus o dolents. El problema està en la necessitat que puguem arribar a desenvolupar i en la  freqüència en què ho fem, deixant fins i tot de banda altres obligacions o activitats: Ludopatia, Compra compulsiva, Addicció al sexe, Addicció a Internet o als videojocs, Addicció a la feina, Addicció al telèfon, Addicció afectiva, ...(llegir més...)

UNITAT DE NEUROPSICOLOGIA CLINICA D'ADULTS

La intervenció pot començar, i caldria iniciar-la, en el moment del diagnòstic. El seu acabament seria quan es consideri que el pacient ha aconseguit una bona adaptació psicològica a la seva malaltia. (llegir més...)

UNITAT DE REHABILITACIÓ-ESTIMULACIÓ COGNITIVA

REHABILITACIÓ COGNITIVA: Després d’un Ictus, un traumatisme craneo-encefàlic o qualsevol altre tipus de dany cerebral, la persona presenta dèficits cognitius i/o motors. La rehabilitació cognitiva és una estratègia de tractament no farmacològic que es proposa la recuperació o la compensació dels diferents dèficits cognitius que el pacient presenti després del seu dany cerebral. (llegir més...)