Psicologia Clínica

COM TREBALLEM

Els psicòlegs del grup C.G.O.-Psicologia gaudim del gran avantatge de formar part d’un equip multi disciplinar que ens permet donar resposta als diferents àmbits de la psicologia i per tant poder oferir una intervenció integral.

Treballem fonamentalment des d’un enfocament cognitiu–conductual i des de l’evidència científica.

Què significa enfocament cognitiu-conductual?  L'ésser humà produeix pensaments negatius o positius. Podem treballar amb aquest pensaments. Podem aprendre a entendre'ls millor i a gestionar-los  de forma més correcta de la mateixa manera que podem fer-ho amb els nostres sentiments i emocions  i així poder actuar i comportar-nos més adequadament.  

En què consisteix la feina, la teràpia?.  En aprendre recursos, estratègies, eines, tècniques...que ens ajudaran a afrontar i gestionar millor les diferents experiències vitals, experiències negatives, dificultats que ens provoquen malestar psicològic que pot condicionar negativament diferents aspectes de la nostra vida. 

Com abordem el problema? El primer pas és fer una avaluació exhaustiva del problema (dels símptomes o signes clínics)  per arribar a un diagnòstic. I a partir d’aquí, fer una intervenció terapèutica per aconseguir el nostre objectiu, que és millorar la qualitat de vida de la persona.  Des del primer moment, és essencial per a nosaltres treballar amb un bon vincle terapèutic fonamentat en l'empatia. Les sessions duren entre 45–60 minuts i la freqüència dependrà  del motiu de consulta.

Quin és el nostre objectiu?  Desenvolupar i potenciar  els recursos i habilitats de cada persona per arribar a controlar el malestar emocional i així poder gaudir d'una bona salut i benestar emocional.

Què podem garantir?  Com a equip, podem garantir una atenció totalment personalitzada, amb compromís, responsabilitat, professionalitat i claredat, tot això recolzat per l’experiència i la formació dels diferents professionals de la psicologia clínica i de la salut que formem un grup interdisciplinari  i basat en la confiança mútua.