Psicologia Clínica

PSICOLOGIA FORENSE

La Psicologia forense té com a objectiu l'aplicació dels mètodes i coneixements psicològics en la realització de proves pericials dins l'àmbit del dret. És, per tant, la Psicologia al servei dels àmbits judicials, pel que fa a l’avaluació de les persones en tots aquells processos que siguin susceptibles de requerir-ho.

Els serveis que ofereix l’equip de psicologia forense del CGO són:

UNITAT FORENSE CIVIL - FAMILIAR

Distribucions de guarda i custòdia, idoneïtat de règim de visites, valoració dels efectes psicològics de la separació o divorci en els menors implicats, revisions de mesures establertes, avaluació de les capacitats parentals, adopció i tutela de menors, processos de nul·litat matrimonial.
Psicopatologies laborals (“burn out”), situacions d'assetjament (“mobbing”), incapacitat laboral. (llegir més...)

UNITAT FORENSE PENAL

Valoració de la inimputabilitat, trastorns psicopatològics, toxicomanies, agressions sexuals, personalitat criminal, perjudici moral -seqüeles psicològiques-, situacions de maltractament. (llegir més...)

UNITAT DE MEDIACIÓ FAMILIAR

La mediació familiar és un recurs extrajudicial voluntari de resolució de conflictes, que es caracteritza per la intervenció d’una tercera persona, imparcial i experta (mediadora), que té com a finalitat ajudar a les parts discrepants a aconseguir per sí mateixes un acord satisfactori per ambdues.  Es tracta, doncs, d’un procés alternatiu a la judicialització. La mediació familiar neix com a possible solució a conflictes que esdevenen entre persones que tenen fills comuns, ja siguin unides per un vincle de matrimoni, que formen una  relació estable de parella, que es troben immerses en un procés de separació conjugal, o qualsevol altra situació que pugui derivar d’una unitat familiar disfuncional. (llegir més...)

UNITAT DE NEUROPSICOLOGIA FORENSE

El terme ‘forense, prové del llatí ‘forensis’ i denota la relació entre una ciència, en aquest cas la neuropsicologia, i el sistema legal d’un país. La ’neuropsicologia’ és una neurociència, de l’àmbit de la psicologia clínica, que pretén estudiar la relació entre els processos psicològics o funcions cognitives (atenció, memòria, llenguatge, percepció, entre d’altres) i del comportament humà, i els circuits del sistema nerviós implicats en el seu normal funcionament. Per tant, una definició simple i sintètica del terme, seria la neuropsicologia aplicada en un context legal. (llegir més...)