Psicologia Clínica

PSICOLOGIA DE LA SALUT

QUÈ ÉS LA PSICOLOGIA DE LA SALUT? La psicologia de la salut és una especialització de la psicologia clínica que atén i tracta les persones afectades per una malaltia i la seva família a nivell psicològic. Rebre el diagnòstic d’una malaltia greu i/o crònica i sotmetre’s paral·lelament als diferents tractaments pot suposar un distres ( depressió, ansietat...) que pot repercutir en la recuperació i qualitat de vida del pacient.

Actualment la tendència a l’hora d’abordar una malaltia és posar el malalt com a centre de tot, és el que anomenem model biopsicosocial que, bàsicament ,creu que els factors biològics, psicològics i socials són elements determinants de la salut i la malaltia.

EN QUÈ CONSISTEIX LA INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA? La intervenció psicològica consisteix en acompanyar durant tot el procés de malaltia al malalt i a la seva família. Els objectius d’aquest tipus de psicologia són assegurar un bon afrontament de la malaltia i una bona adaptació tant per part del malalt com de la família, una correcta adherència i seguiment dels tractaments ; alhora que es pretén disminuir els principals símptomes d’ansietat i/o depressió que la poden acompanyar.

Malalties com la diabetis ,els trastorns cardiovasculars ,l’asma crònica, qualsevol tipus de càncer, la fibromiàlgia, el dolor crònic ,l’esclerosi múltiple ,la infecció pel virus d’immunodeficiència humana, la síndrome de l’intestí irritable ,la psicodermatosis, i moltes més són causes clares de distres en la persona.

QUANT DURA EL SEGUIMENT? La intervenció pot començar, i caldria iniciar-la, en el moment del diagnòstic. El seu acabament seria quan es consideri que el pacient ha aconseguit una bona adaptació psicològica a la seva malaltia.

COM I A ON FEM EL SEGUIMENT PSICOLÒGIC? La teràpia pot ser individual amb el malalt o qualsevol  membre de la família, grupal i familiar. La intervenció psicològica per part del psicòleg, es donarà al malalt i a la família durant tot el procés de la malaltia. Per tant la teràpia es pot realitzar a nivell de consulta externa, consulta hospitalària i/o atenció domiciliària.