Psicologia Clínica

UNITAT DE PSICOONCOLOGIA

PSICOONCOLOGIA. Rebre un diagnòstic de càncer i sotmetre’s paral·lelament als diferents tractaments per afrontar  aquesta malaltia suposa combatre una sèrie de situacions estressants que, en moltes ocasions, poden desbordar al pacient i a la seva família. L’objectiu essencial de la intervenció psicològica serà aconseguir una millora en la qualitat de vida de la persona afectada i la seva família.

La teràpia consisteix en acompanyar durant tot el procés de malaltia tant a la persona com a la seva família  treballant per assegurar un bon afrontament a la situació oncològica, i una bona adaptació i seguiment als tractaments, alhora que es pretén disminuir els principals símptomes d’ansietat i/o depressió que poden acompanyar tot el procés oncològic. Seria convenient rebre suport psicològic des del moment del diagnòstic. La intervenció psicològica, per part del psicooncòleg,  al malalt i la família seria recomanable  durant tot el procés de la malaltia. Per tant la teràpia  es pot realitzar a nivell de consulta externa, consulta hospitalària i/o atenció domiciliària.