Psicologia Clínica

UNITAT REHABILITACIÓ-ESTIMULACIÓ COGNITIVA

REHABILITACIÓ COGNITIVA: Després d’un Ictus, un traumatisme craneo-encefàlic o qualsevol altre tipus de dany cerebral, la persona presenta dèficits cognitius i/o motors. La rehabilitació cognitiva és una estratègia de tractament no farmacològic que es proposa la recuperació o la compensació dels diferents dèficits cognitius que el pacient presenti després del seu dany cerebral.

ESTIMULACIÓ COGNITIVA: En totes les malalties degeneratives (ex. Demències) el cervell humà pateix un procés de deteriorament que provoca que el pacient perdi progressivament totes les seves funcions cognitives i motores. Des del moment en que es presenta una possible sospita d’inici d’un procés degeneratiu, l’estimulació cognitiva és una teràpia que té com a finalitat alentir el procés de deteriorament de les diferents funcions que estan afectades (memòria, llenguatge, atenció, ...)