Psicologia Clínica

UNITAT DE SEXOLOGIA

La sexualitat és el conjunt de conductes que tenen que veure amb la satisfacció del desig sexual, amb l’obtenció de plaer i la funció de reproducció. Tot lligat, en moltes ocasions, en l’expressió emocional afectiva més intima entre dues persones que són les relacions sexuals.  Les disfuncions sexuals es caracteritzen per la dificultat de poder gaudir plenament de la vida sexual . En l’acte sexual podem parlar de quatre fases:  desig, excitació, orgasme i resolució.  L’alteració es pot donar en qualsevol d’aquestes fases i no només en una d’elles. Així podem parlar de la manca de desig tant en la dona com en l’home, dificultat en aconseguir un nivell d’excitació adient, dificultats en l’erecció en l’home, disfuncions en l’ejaculació , absència o retard de l’orgasme, relacions sexuals amb dolor, dificultat arribant a la impossibilitat de penetració en la dona...

La intervenció psicològica  es basa essencialment en l’educació sexual i en el trencament de diferents idees errònies,prejudicis i estereotips socials  que ajudarà a la persona a viure la seva pròpia sexualitat de manera natural. La teràpia sexual  consisteix també en posar a la pràctica un seguit d’estratègies i tècniques a nivell cognitiu conductual amb l’objectiu de modificar la disfunció sexual arribant a una vida sexual activa i natural. La teràpia també tindrà en compte la possible  simptomatologia depressiva i ansiosa que pot provocar la disfunció sexual tant personalment com respecte a la relació de parella.

Podem dir que psicològicament la sexualitat es treballa a nivell cognitiu, pensament, a nivell afectiu, actitud i a nivell conductual, comportament.