Psicologia Clínica

UNITAT DE TERÀPIA DE PARELLA

Entenem com a relació de parella aquella relació entre dues persones procedents de famílies diferents que decideixen vincular-se emocional i afectivament per compartir un projecte en comú de futur , donant-se suport i oferint-se mútuament en un espai propi però relacionant-se amb el seu entorn. Els quatre pilars de la relació de parella són: l'escala de valors, la compatibilitat de caràcters, els projectes en comú i la sexualitat i l’objectiu serà l’estabilitat emocional en la convivència obtenint benestar . Tota parella té problemes que la porten a patir conflictes. Quan aquests conflictes no se saben gestionar i queden instaurats podem parlar de crisi provocant malestar en la parella. Els conflictes poden ser amorosos: infidelitat, enamoraments.. Relacionals: gelosia, relacions sexuals, maltractaments, incomunicació, rutina... I familiars: fills, germans, sogres, amics...

La intervenció psicològica consisteix en identificar els diferents problemes i  conflictes en la relació de parella que han estat els causants  de la situació de crisi i treballar oferint estratègies,eines,tècniques i pautes  per poder afrontar i gestionar de manera positiva i convenient les diferents desavinences i dificultats per arribar a una convivència amb estabilitat emocional dins la relació de parella.  La teràpia també tindrà en compte la possible  simptomatologia depressiva i ansiosa que pot provocar el malestar marital i personal.
La teràpia de parella s’ha de viure com un aprenentatge per créixer com a persona i com a membre de la parella.